Briefwisseling Menno ter Braak - Maarten Schneider

Menno ter Braak
aan
Maarten Schneider

Den Haag, 28 oktober 1939

Den Haag, 28 Oct. '39

Amice

Hoe graag ik je dissertatie ook zou willen bespreken, ik zou voor een behoorlijke behandeling van het onderwerp niet den noodigen tijd kunnen vinden, gezien de groote seizoensdrukte in de bladenwereld. Maar mijn collega 's Gravesande, expert in de drukkunst, zal de bespreking waarnemen, zoodat je van een deskundig referaat verzekerd kunt zijn.

vgr.

je

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie