Menno ter Braak
aan
J.M.B. Stolte

Rotterdam, 6 september 1929

Rotterdam, 6 Sept. '29

 

Mijn lieve Hanneke,

Ik heb juist een oogenblik tijd (vrije Vrijdagmorgen), om je even van de feiten der laatste dagen op de hoogte te stellen. Gisteren kwam daar niets van, omdat ik plotseling ‘s avonds met Pelster een conferentie in Scheveningen hebben moest, ‘t was nog prachtig aan zee, en nog heelemaal seizoenachtig. De heer Pelster heeft n.l. een film ‘Jeanne d’Arc’ gekocht, die buitengewone qualiteit heeft; daarvoor ging het gesprek dus hoofdzakelijk.

Nu eerst de school. In mijn vorige brieven naar Waringerode kon ik er nog niet veel van zeggen, nu al iets meer, hoewel - dat weet ik uit ervaring - dergelijke indrukken ook nog heel voorlopig zijn. In het begin is iedereen nog frisch en de moeilijkheden komen pas langzamerhand. Maar voorloopig dan bevalt het me heel goed. Bij verschillende klassen heb ik al het gevoel, dat de zaak gewonnen is; dat zijn met name de gymnasiumklassen. Van de lagere kan ik nog niet veel zeggen; deze knaapjes vinden je in het begin altijd erg lollig, als je geen docententoon aanslaat, maar het is ook zaak, om hier niet al te goedmoedig op te treden. Enfin, de eerste indruk is toch ongetwijfeld van veel belang. Ook van onderlinge ruzies tusschen leeraren en leeraren en leeraren en Schrijver heb ik al vaag een en ander gemerkt. Het is altijd zoo bij de Lycea, schijnt het, dat er een ‘halfzachte’ en een meer nuchtere partij is; tot de eerste behoort Schrijver met satellieten, tot de andere zal ik o.a. maar gaan behooren, denk ik. De leerlingen zijn natuurlijk allemaal erg weldoorvoed en keurig gemanierd, dus heel anders dan in Bommel. Maar dat is voor hen nooit bezwaar, om tegenover de heer voor de klas andere allures aan te nemen. Ik heb daar tot nu toe nog niets van gemerkt; maar ik blijf waakzaam!

In één woord schitterend was het huwelijk van Henrik Scholte. Deze man weet n.l. van brooddronkenheid niet, wat hij doen zal. Zijn vrouw, Isabell Clinton genaamd, is niet onaardig, 33 jaar oud en uiterlijk knap angelsaksisch type; wat dit moet worden, weet ik niet, ook niet, waarom ze elkaar genomen hebben, afgezien dan van de dollarinteresse van zijn kant. Ik zal je mondeling het heele verloop van zaken uitvoerig vertellen, maar kan je nu vast bijzonderheden noemen als: luxe taxi naar het stadhuis, drie soorten champagne, sherry uit 1862, cognac uit 1830 of zoo, sigaren in zijden hempjes van 50 ct. etc. etc. Het was bepaald min of meer bespottelijk, zoo glad als de vroegere kale student met deze dingen geurde; niet erg kiesch, vind ik. Huis wordt ingericht door architecten, wat wil je nog meer. Ik vertel het je alles nog eens in geuren en kleuren. Onnoodig te vertellen, dat Dirk en ik met houten hoofden de volgende morgen voor de klas kwamen!

Nu, het is al weer tijd, om naar de school te gaan. Ik zal probeeren, deze brief nog gauw even voor dien te posten. Jullie treffen het zeker met het weer! Schrijf je gauw eens?

Dag lieverd, het slaat, ik moet weg. Nog gauw een lange zoen van je

Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie