Menno ter Braak
aan
J.M.B. Stolte

Zeist, 25 januari 1930

Zeist, 25 Jan. 1930

 

Mijn liefste Hanneke,

Zoo juist kreeg ik je eigenlijke verjaardagsbrief, als erg prettige en eigenlijk onverwachtse aanvulling op je beide andere brieven, die ik vanmiddag in R'dam beantwoordde. Ik schrijf je gauw even, om je dit te zeggen: Heb je nieuwen moed, blijf dan tot Paschen. Zoek vast werk en blijf. Maar houd dan aan de gedachte vast, dat je niet aan die Paschen vastzit, zoodat je je er niet door laat in de war brengen. Ik schreef je vanmiddag, dat je, als je werkelijk het gevoed had, dat je bereikt had wat je wilde, natuurlijk terug kan komen. Maar ik zou het ‘geschlossener’, totaler vinden, als je heelemaal bleef, stene deed of zoo iets, dat kan je later als mijn vrouw te pas komen. Stoor je dan ook niet aan uitlatingen in mijn vorige brief, als: dat het mij ook wel erg lang schijnt, want, weet je, meer hecht ik eraan, als je het uithoudt en zoo heelemaal bewijst tegen de zaak opgewassen te zijn. Ook al meen ik, wat ik schreef: dat het er niets toe doet, hoe lang je blijft, als hetgene, waarom het begonnen is, er is, het is in alle opzichten toch beter, als je blijft. Ten eerste: voor je werk, je moet dan vast werk hebben, maar dan is het ook prachting en hier verval je weer in het kookschoolgedoe; ten tweede: als blijk van prestige tegenover je ouders. Kom je nu terug, dan ben je toch eigenlijk weer (voor hen, niet voor mij!) de baby, die Parijs te overweldigend vond. Dat merkte ik vanavond aan mama, toen ik heel onbepaald een balletje opgooide over eventueele vervroegde komst. Begrijp je? Je maakt je positie, ook voor later, sterker, als je blijft, maar dan: zoek vast werk! Dat is een sine qua non.

Toekomst. Ik kom je met Paschen (er al voor trouwens) halen. Direct daarna gaan we in R'dam een huis zoeken. We trouwen in Juli! Doen? Dag dag! Heel veel verjaardagszoenen terug van jouw

Menno

 

N.B. De foto’s zijn de beste, die er tot nu toe van je gemaakt zijn! Uitstekend.

 

N.B.N.B. De familie verzoekt veel hart. groeten.

 

<Doe niet te veel! Maak je niet te moe!>

 

<In vreeselijke haast! Moet expresse weg! Ga je dus per auto door Frankrijk? Veel succes hoor!>

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie