Menno ter Braak
aan
M.J.W. Holleman (Amsterdam)

Eibergen, 14 april 1924

Eibergen, 14.IV.24.

 

Beste Maas

Het speet me zeer, dat je me niet thuis trof, vooral, daar ik met wroeging met je f 25 in mijn zak liep. Ik haast me nu in het achterland aangekomen je dit geld te sturen met vele excuses, dat ik het je niet in het begin der maand teruggaf. Op den trouwdag van je vader trof ik bij jullie niemand thuis; mijn kaartje zit in de bus verstoken. Ik had toen meteen aan mijn verplichtingen op financieel gebied willen voldoen. Enfin, je hebt er waarschijnlijk nog geen gebrek door geleden.

Verleden week zat ik verscheiden dagen in Tiel, waar ik het natuurlijk voortreffelijk had. Ik hoorde daar o.a., dat ds. Prins op ons vertoornd moet zijn, omdat we hem nooit meer met een bezoek gehonoreerd hebben. Doe dus spoedig je candidaats en verschijn weer in Tiel!

Ik heb nog eenige aardige aanwinsten voor mijn bibliotheek, die ik je na de vacantie hoop te vertoonen. Tot hoe lang blijft je adres Bronckhorststr?

Ik keer in de eerste dagen van Mei weer terug.

Hart. gr.

je toeg. Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie