Jacob Koekebakker
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Middelburg, 15 april 1924

Beste Menno.

Met veel genoegen lazen wij weer de gezonden P.C. Ook mij heeft de, toenmaals eerste, druk van Mannoury's boekje zeer verheugd. Hij is een goed stylist en wat meer zegt een religieus denker. Scissor was ditmaal zeer gelukkig in zijn spotterij, vind ik. Je tooneelkritieken laten zich goed lezen. Overigens: zie mijn vorig schrijven.

Wat krijgen de meisjes op hun kop!

Stuur nog maar eens wat.

Hartelijken groeten ook aan de huisgen.

tt. Oom Jaap

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie