Briefwisseling Menno ter Braak - Friede Knapp

D.A.M. Binnendijk en Menno ter Braak
aan
Friede Knapp (De Steeg, 't Huis in den Enk)

Eibergen, 23 april 1924

 
Men noemt dit hier: een panorama
 
De Berg - nog juist onzichtbaar: Foetsji Yama.
 
De dieren, in de dalen drentlend, hond of lama.
 
Maar alles bij elkaar zeg ìk: 'n droevig drama.

De voorkant zij genoeg!

Verder heet de kat te dezer fam., David Wijnkoop; en het regent veel.

Ook schijnt de zon, wellicht, eenige malen per dag, -

Wereldbeschouwingen zijn absurd: wat zou men anders beschouwen. Het logische is ons tè beperkt om te waardeeren.

Dag. Je Dick.

Het spijt mij, dat ik geen vreugdiger fluïdum bij D. kan opwekken. Het weer is evenwel te miserabel. Een hartelijke groet alvorens ook ik de Logica van Hegel verlies. Menno

Origineel: particuliere collectie. Prentbriefkaart van de firma Electr. Drukkerij H. Heinen [Eibergen]: ‘Panorama' van Eibergen’, waarop in het handschrift van D.A.M. Binnendijk de geciteerde dichtregels staan.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie