Briefwisseling Menno ter Braak - Anton Koch

Anton Koch
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 3 november 1927

A'dam, 3/11/27

Waarde Menno!

Het feit, dat je, naar ik vernam van je broer, nu in Eibergen zit, in een rustige buitensfeer, lijkt mij een gunstige gelegenheid voor jou, om mijn werk met objektieve kalmte te lezen. Daarom zend ik het je bij dezen toe.

Ik zal mij zorgvuldig onthouden van elke suggestie ten goede of ten kwade; maar ter verduidelijking deel ik je de volgende bizonderheden mee.

‘Maartse Morgen’ en ‘Ontmoeting’ werden Mei en Juli 1924 in Elsevier geplaatst. Doch zij zijn met enigzins veranderde text, fijner van plastiek en gevoel, hier opgenomen. Andere, nog te wachten, ònveranderde plaatsingen zijn:

‘De Bader’ en ‘Sterren’ in Elsevier

‘De Uitgestotene’ in Nederland,

‘Gebed van den Melaatse’ in De Dietsche Warande.

De titel ‘Uit Ravijnen Omhoog’ heeft vnL. betrekking op het titelvers en de cycli ‘Afgrondketen’ en ‘Worstelend Opwaarts’, de beide belangrijkste uit dit boek.

In cyclus I ‘Van Vuren Evenaar’ acht ik de meest karakteristieke verzen: ‘Javanen’, ‘De Mesigit’, ‘Blanke Soldaten’, ‘Getij der Verdelging’, ‘Heenvaart van Java’. Ik hoop, overeenkomst met Prins, Augusta de Witt, Couperus en Borel etc. zorgvuldig vermeden te hebben, en mijn eigen, autoptiese kijk op Indië hierin te hebben getoond.

In cyclus II ‘Onder Grauwe Noorderheemlen’ acht ik het belangrijkste: ‘Lied der Gesneuvelden’, (verheerlijking van chiliastiese idealen), ‘Vrede’, ‘Hymne aan Lindbergh’.

Dan volgt cyclus III ‘De Droomvrouw’, zeer eroties, maar zònder lage, zelf-prikkelende sensualiteit. Beste gedicht: ‘Bruidsnacht-sluimer’.

Eindelik komt m.i. de belangrijkste cyclus: ‘Afgrondketen’, wanhoopsstemmen van allerlei verworpen gestalten. (Geen jeremierend zelfbeklag!).

Tenslotte volgt, als verlossing uit deze ravijn van smart: de cyclus ‘Worstelend Opwaarts’, verzoening met Mensheid en God en berusting in eigen eenzaamheid.

Dit kort overzicht gaf ik je alleen, om tot wegwijzer te dienen. Moge mijn werk, als geschenk van Liefde aan de Mensheid bedoeld, ook Liefde ontmoeten. Nader het zodanig, als je wilt, en niet met de brute vernielzucht der vandalen van ‘Nu’.

In afwachting van je hopelik spoedig en gunstig antwoord,

m.vr.gr.

Anton Koch

lit. cand.

P.C. Hooftstr. 1381

Amsterdam

P.S.I Zodra het boek definitief verschijnt (ca. 20 November), stuur ik je, desgewenst, ook nog een present-exemplaar, want het laat zich makkeliker lezen in druk. A.K. -

P.S.II Ik beschouw deze brief uitsluitend aan jou persoonlik gericht en verzoek je dus nòch dit schrijven noch deze verzen aan anderen te laten lezen.

M.vr.gr.

A.K.

Verzoeke ook behouden ontvangst even te melden. A.K.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie