Briefwisseling Menno ter Braak - Dr. P.F.C. Koch

Dr. P.F.C. Koch
aan
Menno ter Braak

Beek bij Nijmegen, 26 augustus 1928

26 Aug. 1928

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

± 3 Weken geleden ontving ik van onbekende hand uw dissertatie. Mijn dochter Mevr. Planten, Neede, sprak er met mij over, toen zij in Juli hier logeerde; ik vroeg haar toen, mij haar exemplaar te zenden, daar het onderwerp, althans de vroege middeleeuwen mij zeer interesseerden, en ik juist de lezing van een boek over ‘Das Frankenreich’ uit de serie ‘Deutsche Vergangenheit’ gelezen had; waarop in falanx ‘Die Säcksischen Kaiser’ volgen.

Het boek droeg niet de teekenen van Jo - mijn dochter's - hand - ik vermoed dus, dat ik het van u of door u ontvangen heb. Ik heb het in een adem uitgelezen, en ben voor mijn leven doordrongen van de Vroegmiddeleeuwsche Twee-eenheid Imperium en Ecclesia. Het heeft mij zeer veel belang ingeboezemd, en, wijl het licht ontstak, genoegen gegeven.

Mag ik u wel zeer mijn dank betuigen? Wien, aan welk adres, zal ik het terugzenden, of mag het hier blijven?

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend

Dr. P.F.C. Koch

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie