M.J.W. Holleman
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Amsterdam, 22 maart 1931

Amsterdam 22 Maart 1931

 

Beste Menno,

Je hebt me natuurlijk compleet overrompeld met je trouw aan[kon]diging. Ik had niet 't minste idee, dat de eerste brief in dit jaar aan jou gericht 'n felicitatie van dezen aard zou zijn. Wel ben ik me bewust weer eens je verjaardag vergeten te hebben. Deze schrijfschuld wordt aanzienlijk verzwaard door 't feit, dat ik je niet in kennis stelde van mijn afstudeeren. Dit is eigenlijk 'n quaestie van onbeholpenheid. Er was natuurlijk 'n mogelijkheid, dat je 't zoo zeer vertraagde heugelijk gebeuren in de krant gezien had. In dat geval zou 'n extra aankondiging mijnerzijds 'n onkiesche aanmaning tot 'n felicitatie zijn. Zoo je 't niet vernomen had, zou tóch 'n bericht van mijn kant 'n uitlokking tot gelukwenschen geweest zijn. Dit waren dan de vrij dwaze overwegingen dat ik niets liet hooren. Daar heb ik nu groote spijt van, want nu heb 'k al dien tijd niets van je geweten en nu val je me met 'n huwelijk uit de lucht.

Ik twijfel er niet aan of je hebt nu de vrouw gevonden, waar je gelukkig mee zult zijn, en ik wensch je dan ook van harte geluk.

Jammer, dat ik je niet eens zien kan om wat te praten over al deze belangrijke dingen. Mocht je soms 's in de stad komen en tijd hebben, kondig dan even je komst aan. Ik durf er niet op te hopen binnenkort wat van je te hooren, maar schrijf eens bij gelegenheid.

Van mij weinig nieuws. Na veel wikken en wegen besloot ik in de Rechterlijke Macht wat werk te zoeken en diende 'n verzoekschrift in. Tot nog toe zonder antwoord.

Van Jan hoorde ik indertijd dat je op de Beukelsdijk woonde, wat tevens je toekomstig adres blijkt te zijn. Ik schrijf daar nu ook maar heen, want je leeraarsfuncties zullen je toch wel aan Rotterdam binden.

Is Jan al getrouwd? Ik las 'n paar weken geleden 'n bericht van ondertrouw, maar het daaropvolgende is me nog niet onder de oogen gekomen.

'n Maand of wat geleden was ik in Schiedam bij 'n jaargenoot van me. Ik kom daar nog wel 's terug. Hopelijk kan 'k jou dan ook eens op zoeken.

Vale

Maas

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum | Van het laatste deel van de brief is geen scan beschikbaar.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie