van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 23 maart 1931

23 Maart 1931

De Weledelzeergel. Heer

Dr. Menno ter Braak

Beukelsdyk 143b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Hierby zend ik U Uw manuscript aangetekend terug.

Natuurlyk kan ik het volkomen aanvaarden, dat U aan aanmerkelik betere condities van Van Nygh en Van Ditmar de voorkeur geeft.

't Zal my biezonder interesseren t.z.t. eens te mogen vernemen of myn raming van de oplaag op 1500 à 2000 ex. inderdaad ver beneden het werkelik verkochte getal blykt te zyn geweest. U begrypt, dat dit voor myn kyk in het algemeen op exploitatiemogelikheden van groot belang is.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

N.V. van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij

J.L. van Tricht

Origineel en doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie