van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 23 maart 1931

23 Maart 1931

De Weledelzeergel. Heer

Dr. Menno ter Braak

Beukelsdyk 143b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Vanmorgen zond ik U Uw manuscript aangetekend terug. Daar de Heer Coster my geen opgave had gezonden, van wat hy eventueel in De Stem wilde opnemen, vond ik geen vryheid in stryd met Uw verzoek het handschrift achter te houden. Zo juist ontvang ik (nu) een telegram van hem, waarin hy meldt van hoofdstuk I tot de breuk met Eline gaarne in De Stem gepubliceerd te zien.

Indien U hiermee accoord gaat, verzoek ik U dringend, dit gedeelte omgaand aan drukkery G.J. Thieme, Nymegen te willen zenden; Gaat U niet accoord dan gaarne even bericht.

By voorbaat dank.

Hoogachtend,

J.L. van Tricht

N.V. van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie