Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Hilversum, 23 maart 1931

Hilversum, 23 Maart '31

Bergweg 20

Beste Menno

Verrast en verblijd was ik uit je ondertrouw-aankondiging te vernemen, dat ook jij je in den rij der gehuwden gaat scharen. Jij alleen ontbrak nog, nu ook de Heer Kelk onlangs met zwier den doodensprong uit ‘Variété’ waagde...

In andere taal gesproken: Ik hoop van harte, dat je in de loterij des levens het nummer hebt getrokken waarop de hoogste prijs valt en ik wensch jou en je aanstaande vrouw alle mogelijke voorspoed.

Ook De Vrije Bladen sluit zich bij dezen mijn wensch aan, in de hoop dat zij nog vaak gebukt moge gaan onder het gewicht der pennevruchten, waarmee gij haar zult blijven beladen (Excuseer, dit beeld is niet bijzonder fraai, maar er valt mij, onder de aandoening van het oogenblik, niets ‘stemmigers’ in).

Een hartelijken handdruk, ook voor je bruid, van

je Constant van Wessem

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie