Menno ter Braak
aan
Everard Bouws

Eibergen, 25 augustus 1931

Eibergen, 25 Aug. 1931

 

Beste Bouws

Hulde voor je snelle en diplomatische bereiktheden! Er zit nu schot in; ook zonder Schotman gelukkig.

Hierbij een doorslag van een brief aan Eddy. Je kunt daaruit lezen, dat ik alle pogingen wil doen, om versnippering tegenover het publiek te voorkomen. Hoe de redactie, bij meedoen van Marsman, zou worden gevormd, is m.i. pas een tweede; of Roelants er dan bij zou komen, kunnen we later beslissen. Dat jij een stem hebt, lijkt mij geen bezwaar, integendeel.

Het concept-contract zend ik vandaag door aan Eddy. Hierbij eenige kantteekeningen; als geheel lijkt het me zeer goed.

Sub 3. Moet hier niet iets over de hoeveelheid regels en de illustratie (eventueel toch mogelijk) worden toegevoegd?
Sub 6. Is het wenschelijk, dat wij ieder eigendomsrecht op het tijdschrift laten vallen? Vgl. verhouding Spieghel-V. Bladen!
Sub 8. Is het niet wenschelijk de term ‘kunst en letteren’ (ook sub.2) te vervangen door ‘cultureele stroomingen’ of iets dergelijks? Zoo vaag mogelijk, om alle cultureele dingen te kunnen zeggen. In dat geval lijkt mij ook de precaire paragraaf over de religie en de politiek onschadelijk.
Sub 13. Is de eerste regel niet overbodig?
Sub 14. Moet hier ook niet iets staan over ev. onkosten der redacteuren? Het is toch b.v. billijk, dat eens per maand een reis van Eddy subs. Roelants naar Rotterdam wordt vergoed. En porti en telefoon kunnen, zelfs bij een zoo actief mogelijk redactiesecretariaat, oploopen.

De naam is nog een lastige kwestie. Het is werkelijk zeer belachelijk, dat Schotman en Vic samen een ‘blaadje’ gaan openen; maar dat belet inderdaad het kiezen van den naam ‘Criterium’. Hoe het ook zij, wij kunnen dat in September in Atlanta of Sandeman trachten uit te vechten. Voorloopig moet het accent vallen op de formatie, en dan, zoo spoedig mogelijk, op de verdeeling van den inhoud en den algemeenen opzet.

Ik kom Zondag weer in Rotterdam, zit tot zoolang nog hier.

Hart.gr.,tt.

Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie