Everard Bouws
aan
Menno ter Braak

Londen, 14 december 1933

14-12-1933

 

W.t.B.

Je brief van 9-12 kreeg ik eerst gisteren in handen, ik kom er nog op terug als ik weer in Holland ben. Het is me, door een samenloop van omstandigheden (ik ben nog slechts een paar dagen van de volgende week in Holland), niet mogelijk nog iets voor het Januari-nummer te doen. Je zult wel willen aannemen, dat dit onmacht is en geen onwil.

Het was aanvankelijk mijn plan om van hier via Antwerpen terug te komen, mede om Vlaamsche copij te verzamelen, en ik had daartoe met Maurice reeds een afspraak gemaakt; deze heb ik nu uiteraard afgelast. Ook heb ik M. de reden van mijn uittreden medegedeeld.

Ook Zijlstra is op de hoogte en Mej. van Dijk heb ik verzocht alle binnenkomende zaken aan jou door te zenden.

Slauerhoff, die zijn nieuwe roman grootendeels klaar heeft, heb ik heb ik geraden met jou in contact te gaan.

Copij heb ik (behalve een paar zeer oude verzen van Vestdijk) niet onder mijn berusting.

Tot nader dus,

met groet

Bouws

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie