Menno ter Braak
aan
G.H. 's-Gravesande (Den Haag)

Rotterdam, 11 september 1933

11 Sept. '33

 

Zeer geachte Heer 's Gravesande

Van de betrekking heb ik tot nu toe nog geen nader nieuws ontvangen. Ik zond den heer Schilt verschillende documenten, o.a. het stuk over Adwaita.

Als men besluiten mocht, Scholte te nemen, zou er dan niet de mogelijkheid bestaan dat ik een Zondagsche litteraire kroniek mag? Of zooiets? Dit natuurlijk geheel onder ons, ik bedoel: misschien kunt u het eens officieus aan Schilt vragen; misschien is trouwens de heele zaak al lang in andere richting beslist.

Ik dank u nog zeer hartelijk voor uw adviezen en belangstelling.

 

gaarne Uw

Menno ter Braak

 

N.B. het interview zond ik maar niet; het is, dunkt mij, nogal scherp door de zinnen over mijn anti-litteraire neigingen, die gemakkelijk misverstaan kunnen worden.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie