Menno ter Braak
aan
G.H. 's-Gravesande (Den Haag)

Zutphen, 25 december 1935

Zutfen, 25 Dec. '35

 

B.H.

Al corrigeerende de proeven van Vincent Haman heb ik nog een leelijke vergissing ontdekt. Gabriël Haman op p. 2 (tweede druk) kan n.l. niet dezelfde zijn als Gabriël Ambrosius op p. 270. De laatste is inderdaad G.A. van Hamel, maar de eerste lijkt mij veeleer Jacob v. Lennep, al komen de details niet precies uit. V. Lennep werd b.v. in 1829 Rijksadvocaat en was nooit professor, maar dit kan heel goed een opzettelijke variatie zijn. Weet jij soms, of v.L. Byrons Corsair heeft vertaald? En wat denk je ervan, is de identificatie met v. Lennep de eenig mogelijke? Paap haalt de familieverhoudingen zoo door elkaar, dat hij het zelf soms niet meer lijkt te weten, want later draagt diezelfde Gabriël een stuk uit de ‘Antigone’ van v. Leeuwen voor, dat hij zelf heeft geschreven (in het naschrift achterin staat, dat het van v. Leeuwen is, maar dat kan weer onmogelijk kloppen met de gegevens van pag. 2!!

Als je nog iets weet, houd ik me aanbevolen voor even een berichtje naar Eibergen.

Wil je ook nog eens kijken, dat ze het stuk over ‘Onze woordenschat’ en een paar tijdschriftoverzichten (Elsevier, Gulden Winckel) dit jaar nog meenemen?

Bij voorbaat hartelijk dank voor een en ander. Ik zend je nog copie.

H.gr.

je M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie