Menno ter Braak
aan
Maurice Roelants

Den Haag, 2 augustus 1935

den Haag, 2 Aug. 1935

Pomonaplein 22

 

Beste Maurice,

De Nederlandsche redactie heeft in tegenwoordigheid van Zijlstra op 29 Juli vergaderd om haar houding definitief te bepalen ten opzichte van het incident Virginia. Na ampele bespreking zijn wij tot de conclusie gekomen, dat wij van de publicatie van Virginia niet kunnen afzien, aangezien zulks niet in overeenstemming zou zijn met de wederzijdsche vrijheid van handelen, die bij de samenwerking als uitgangspunt heeft gegolden.

Het spreekt vanzelf, dat wij dit besluit niet dan na zeer ernstige overweging hebben genomen. Aangezien het natuurlijk aanleiding zal geven tot een nieuwe oriëntering van de zijde der Vlaamsche redactie, hebben wij aan Zijlstra verzocht, om op zijn terugreis uit Spanje (die door België zal voeren) deze beslissing en haar gevolgen mondeling met de Vlaamsche redactie te bespreken. Hij is geheel op de hoogte van de discussies en de inzichten van de Ned. redactieleden (die in dit opzicht niet geheel overeenkomen), en is als onpartijdige in dit geschil zeker de aangewezen persoon om overleg met de andere partij te plegen. Dat wij aan de publicatie van Virginia moeten vasthouden, kan daarbij als basis dienen.

Zijlstra heeft ons beloofd voor 15 Sept. aan de Ned. redactie verslag uit te brengen van deze besprekingen. Daarna kunnen wij dan over het definitieve lot van Forum in 1936 beslissen, in een gezamenlijke vergadering bij voorkeur.

Ik stel de Vlaamsche redactie dus voor, haar officieel antwoord uit te stellen tot de ontmoeting met Zijlstra heeft plaatsgevonden.

m.v.gr.,tt.

Menno ter Braak

 

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie