Briefwisseling Menno ter Braak - Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij

Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Den Haag, 2 augustus 1935

S/L/1330

2-8-35

Zeer Geachte Dr. ter Braak,

Ik geloof dat ik thans al iets voor Uw zuster heb, maar weet niet zeker of het boek haar zal ‘liggen’. Ik zal namelijk in 1936 uitgeven het nieuwe boek van Phyllis Botomme Tatter'd Loving.

Om nu de mogelijkheid tot een eerste relatie met Uw zuster te bevorderen zou ik zo gaarne even Uw oordeel willen horen of U meent dat zij het desbetreffende boek aantrekkelijk zal vinden en er een goede literaire Nederlandse vertaling van zal kunnen verstrekken.

Ik hoop daarom dat het niet teveel gevraagd is, dat U het exemplaar dat hierbij gaat even inziet, ik zal het dan a.s. Maandag 5 dezer desmorgens tussen 11 en 12 uur weer door onzen chauffeur bij Uw huis laten halen; wellicht kunt U het gereed leggen met Uw bevinding.

Inmiddels gaarne met beleefde groeten en hoogachting,

Ad. M.C. Stok - Alg.Dir.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie