Menno ter Braak
aan
Maurice Roelants

9 oktober 1935

9 Oct. 1935

Beste Maurice,

Zooals je uit ingesloten persberichtje kan blijken (tegenspraak van mij in het Vad.), heeft de communis opinio zich al meester gemaakt van het Forum-geval. Aangezien ik steeds maar niets van je hoor, en zelfs de beslissing van de Vlaamsche redactie via Zijlstra heb moeten vernemen, zou ik er nu nog eens speciaal op willen aandringen, dat de Vlaamsche redactie zich spoedig met ons verstaat over de wijze waarop wij aan het publiek van de redenen, die ons uiteen deden gaan, verslag zullen doen. Ik heb je reeds voorgesteld, dat in het Dec.-nummer te doen, en daarom tot op heden geen inlichtingen aan journalisten verstrekt; als er echter geruchten gaan circuleeren, kan ik dat niet volhouden, als ik niet precies weet, wat er in Vlaanderen gebeurt.

Mij lijkt het beste, dat de Ned. en Vl. redacties beide een verklaring over het geschil in het Dec.-no publiceeren, die zij van te voren aan elkaar ter lezing zenden, zoodat wel twee afwijkende versies, maar geen aperte tegenstrijdigheden op feitelijk gebied den lezers kond worden gedaan.

In ieder geval zou je me hoogelijk verplichten door even uit je zwijgzaamheid te treden en mij van het standpunt van jou en je collega's op de hoogte te stellen.

v.gr.,

Menno

 

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie