Briefwisseling Menno ter Braak - Gerrit Aalders

Gerrit Aalders
aan
Menno ter Braak

Blaricum, 23 april 1928

23 April 1928.

 

Geachte Heer ter Braak,

Vanaf 1 Mei a.s. wordt in De Jonge Gids (waarvan ik U bijgaande enige nummers ter kennismaking toezend) een rubriek ‘Tooneel en Film’ geplaatst. Het ligt in onze bedoeling alles wat er op filmgebied aan belangrijks voorvalt en gemaakt wordt te bespreken. Is het misschien mogelik dat ik te dien einde Uw blad Filmliga als ruilnummer ontvang? Kunt U mij misschien ook nog noteren als lid van de liga, voor de nog te geven voorstellingen?

Uw antwoord met belangstelling tegemoet ziende,

Hoogachtend,

Gerrit Aalders

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie