L.J.Th. Bakker
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Haag, 17 november 1927

17/11 - 1927

Weledele Heer,

Als secretaris der Liga afdeeling Den Haag bericht ik U dat nog toegetreden zijn tot ons bestuur Dr. J. Kalf, Mr. van Royen en Baron van Till alhier.

Gaarne zie ik van U tegemoet Uwe statuten en verdere bescheiden om in overeenstemming met U onze afdeeling definitief op te richten.

Inmiddels in afwachting.,

Hoogachtend.

Uw dw.

namens het voorloopig comité

L.J.Th. Bakker

Secr.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie