L.J.Th. Bakker
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 5 maart 1928

5 Maart 1928

Weledele heer,

Op onze bestuursvergadering is ondergeteekende afgevaardigd voor de Haagsche Afdeeling, voor het opnieuw samenstellen der Statuten met het oog op het besprokene ter Algemeene Vergadering.

Gaarne Uwe berichten hieromtrent tegemoetziende,

Hoogachtend

Uw dw.

L.J.Th. Bakker

secretaris.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie