L.J.Th. Bakker
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 26 april 1928

26 April 1928

Mijne Heeren,

In de gehouden Bestuursvergadering van gisterenmiddag is gebleken dat wij ter nauwer nood nog slechts geld hebben voor één voorstelling.

Wij zullen de 10e programma nog vertoonen en daarna aan de leden mededeeling doen van den stand der kas. Ik vrees dus dat wij geen verdere programma's meer kunnen vertoonen.

Gaarne hoorde ik ook zoo spoedig mogelijk iets van U voor de plannen van het volgend jaar om dit met onze leden te bespreken.

Uw berichten hieromtrent ontving ik liefst vóór 5 Mei a.s. daar dan de leden bij elkaar zijn.

Inmiddels,

Hoogachtend

Uw dw.

namens Mr. L. Bakker

secretaris H.F.L.

[handtekening onleesbaar]

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie