Briefwisseling Menno ter Braak - Albert Boeken

Albert Boeken
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 7 oktober 1927

7 Oct 1927

Zeer geachte Heer ter Braak,

Naar aanleiding van Uw schrijven dd 5 dezen bericht ik U, dat ik gaarne de zaak van het penningmeesterschap van de ‘Filmliga Amsterdam’ nader met U zou willen bespreken. Kunt U wellicht dezer dagen eens bij mij op mijn kantoor komen? Gaarne even telefonisch bericht vooraf.

Met de meeste hoogachting,

Boeken

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie