Briefwisseling Menno ter Braak - Hans de Bock

Hans de Bock
aan
Menno ter Braak

Hillegersberg, 6 december 1928

Hillegersberg 6 Dec '28

Zeer Geachte Heer Menno ter Braak.

Van den Heer Althof vernomen hebbende dat ik misschien in aanmerking zou kunnen komen om bij de filmvoorstellingen te Amsterdam van Uwe vereeniging muziek te componeeren, of wel daarbij zelf te spelen, ben ik zoo vrij mijzelf aan te bevelen.

Het vorige jaar heb ik te Haarlem alle voorstellingen muzikaal geïllustreerd en bij de film Gras heb ik muziek geschreven, hetgeen zeer in den smaak viel.

Gaarne U antwoord tegemoet ziende verblijf ik

Hoogachtend

Hans de Bock

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie