Briefwisseling Menno ter Braak - A. Bickes

A. Bickes
aan
Menno ter Braak

Leiden, 3 mei 1928

Leiden, 3 Mei 1928

Weledele Heer,

Door ons a.s. vertrek naar Indië, zien wij ons, tot onzen grooten spijt, gedwongen, ons lidmaatschap van de Filmliga, voor het volgend seizoen te beëindigen. Ik verzoek U dus beleefd

Mej. W. Kroon, Keizersgracht 544, Amsterdam en A. Bickes, Haagweg 46, Leiden van Uwe ledenlijst te willen schrappen.

Het is ons een behoefte, aan het Liga-bestuur mede te deelen, dat, wat ons betreft, alle verwachtingen, door Uw manifest gewekt, geheel in vervulling zijn getreden. Wij hopen uit Indië alle daden van de Liga te kunnen volgen in het Ligablad en bij een terugkomst in Europa weer onder haar leden te worden opgenomen.

Wij eindigen, met de beste wenschen voor de volgende jaren,

hoogachtend

A. Bickes

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie