Capi
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 17 mei 1930

17 Mei 1930

 

Mijnheer,

Hiermede herinneren wij U aan ons schrijven dd. 29 April j.l., waarin wij U om overmaking van het bedrag der rekening van de Film-Liga groot Fl.20.91 verzochten.

Tot op heden mochten wij dit bedrag nog niet van U ontvangen en verzoeken U dus beleefd dit bedrag aan ons te doen toekomen.

Bij voorbaat beleefd dank zeggend,

Hoogachtend,

[handtekening onleesbaar]

Capi

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie