Capi
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 29 april 1930

29 April 1930.

 

Mijnheer,

Ingesloten doen wij U een kleine onkosten specificatie toekomen, welk bedrag werd uitgegeven voor de extra ligavoorstelling en lezing van den Heer J. Ivens, op Zondag 13 April j.l.

Deze post loopt niet via de Kas van de firma Capi, en is dus niet met een percentage verhoogd, maar werd persoonlijk voorgeschoten door den Heer Ivens. In verband hiermede zouden wij het zeer op prijs stellen indien U ons dit bedrag even wilt overmaken.

Bij voorbaat beleefd dankzeggend,

Hoogachtend,

J.W. van Dongen

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie