Capi
aan
Menno ter Braak (Kopenhagen)

Amsterdam, 22 april 1930

22 April 1930.

 

Geachte Heer ter Braak,

Heden zonden wij vanuit Amsterdam per luchtpost aan U af de films:

Zuiderzeewerken in 4 acten

De Brug

Door de ‘Uitkijk’ werden U reeds toegezonden de films

Handelsblad Film

Regen

Tot onze grootste spijt was het ten eenen male onmogelijk ook de films Jardin du Luxembourg en Stad mede te zenden. De Heer Ivens had bij zijn vertrek uit Moskau uitdrukkelijke instructies betreffende de wijze van verzending der films gegeven.

Direct bij thuiskomst van Mr. Ivens in Amsterdam, toen hij vernam dat in Kopenhage een lezing zou worden gehouden, hebben wij nog eens extra getelegrafeerd de films direct per luchtpost af te zenden, waarop wij ten antwoord ontvingen, dat dit 9 April j.l. zou zijn geschied.

Toen wij dan ook na herhaalde telefonische gesprekken met Berlijn, en telegrammen na Moskau nog niets ontvingen, ontvingen wij j.l. Zaterdag een telegram, waarin de WOKS ons meldt, dat de film Zuiderzee-werken per expresse is afgezonden, en de andere films als vrachtgoed.

Wij kunnen ons zeer goed begrijpen dat U zeer gedisulussionneerd was de films niet in Kopenhage te vinden. Wij hebben echter alles gedaan wat in ons vermogen was om alles nog tijdig voor elkaar te krijgen.

Ook hebben wij Zaterdag j.l. onzen expediteur in Berlijn nog opdracht gegeven per telefoon om, wanneer de films eventueel nog in Berlijn zouden aankomen en wanneer eenigszins mogelijk was, dat ze nog tijdig in Kopenhagen zouden aankomen, de films nog op de snelste wijze te verzenden.

Inmiddels verblijven wij,

Hoogachtend,

J.W. van Dongen

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie