Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak

Delft, 25 november 1927

Delft, 25 November 1927

Zeer Geachte Heer ter Braak.

Volgens afspraak meld ik U even, dat ook de 2de filmavond in Delft goed geslaagd is. Meer uitvoerige beschouwingen zult U vinden in het Spiegel-nummer van 2 December, dat ik U zal opsturen. Evenals de eerste keer waren er ook nu ruim 200 aanwezigen, die behalve critisch herhaalde malen zeer enthousiast waren.

Als voornaamste resultaat is geloof ik wel te beschouwen het feit, dat de belangstelling die voor de eerste avond bestond als voor een nieuwigheid, zich gehandhaafd heeft en overgegaan is in werkelijke belangstelling.

De filmliga zit er ‘in’ in Delft, hetgeen natuurlijk een heugelijk verschijnsel is.

Met de meeste hoogachting,

Uw dw.

B.A. van Nes,

Secretaris.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie