Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak

Delft, 19 oktober 1927

Delft, 19 October 1927

Zeer geachte Heer ter Braak.

Bij het sluiten van deze brief bedenk ik, dat het U wellicht zou interesseeren de filmkritiek te lezen in De Spiegel, Orgaan van het Delftsch Studenten Corps. Het nummer dat a.s. Vrijdag uitkomt zal ik U doen opsturen.

Verder, om op Uw brief van 8 October '27 terug te komen, kan ik U melden dat in de ledenvergadering van Vrije Studie op 11 October j.l. het ontworpen contract is aangenomen.

Met de meeste hoogachting

Uw dw. B.A. van Nes.

Secretaris.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie