Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Delft, 2 april 1928

Delft, 2 April 1928

Weledelgeboren Heer.

Daar ik er op vertrouw dat sinds Uw laatste schrijven de financieele kwestie is geregeld, rest mij nog slechts excuses te maken dat ditmaal onze afrekening, die door buitengewone omstandigheden werd vertraagd, zoo laat is gekomen.

Wat de 9de voorstelling betreft: de algemeene toestand in Delft is - gezien naderende examens + voorbereiding lustrum - zoodanig, dat het ons beter lijkt, zelfs al zouden de financieele bezwaren tegen dit extra-programma vervallen, deze voorstelling niet te organiseeren.

Het volgende jaar hopen we echter de buitengewoon prettige wijze van samenwerken te kunnen hervatten.

Inmiddels verblijf ik, met de meeste hoogachting,

Uw dw. B.A. van Nes

Secretaris.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie