Briefwisseling Menno ter Braak - P. Dorenbosch

P. Dorenbosch
aan
Menno ter Braak

Den Bosch, 21 september 1927

21 September 1927

Mijnheer de Secretaris,

U zoudt mij ten zeerste verplichten met mij het eerste nummer van het door de Nederlandsche Filmliga uitgegeven orgaan De Explicateur - als het dan zoo heeten moet - als proef toe te zenden.

Bij voorbaat betuig ik U mijnen oprechten dank.

Hoogachtend,

P. Dorenbosch

den Bosch, Willemstr. 1.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie