Briefwisseling Menno ter Braak - J. van Doveren

J. van Doveren
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Bosch, 27 november 1927

's-Hertogenbosch, 27 November 1927

Zeer geachte Heer!

Ook in onze grijze hertogstad is een kleine schare, die met groote belangstelling en enthusiasme Uw werk gadeslaat en medeleeft.

We verkeeren hier, behalve in de algemeene ongelukkige toestand op filmgebied, nog in de bijzonder fatale omstandigheid, dat films die nog eenigszins de moeite waard zijn, door de Brabantsche keuring zoo vergruizeld en verminkt worden, dat men de bioscoop altijd sterk onbevredigd verlaat.

Er is nu hier onder enkele groepen een streven, ook hier te trachten een onderafdeeling te stichten.

Gaarne vernam ik van U, hoeveel leden zulk een onderafdeeling zou moeten bevatten, om levensvatbaarheid te hebben, hoeveel het lidmaatschap per persoon zou moeten bedragen, tevens hoeveel matinees of soirées in een stad als 's-Hertogenbosch zouden gegeven kunnen worden.

Met de meeste hoogachting

teeken ik

J. van Doveren

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie