Briefwisseling Menno ter Braak - G. van Duyn

G. van Duyn
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 13 september 1927

's-Gravenhage, 13.9.1927

Waarde Secretaris,

Zoudt U mij wellicht p.o. kunnen mededeelen tegen welke prijs Den Haag het A'damsche programma zou kunnen draaien?

De diverse mededeelingen omtrent oprichting der Nederlandsche Filmliga werden door mij in dank ontvangen. In afwachting,

Hoogachtend,

G. van Duyn

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie