Briefwisseling Menno ter Braak - F. van Eerd

F. van Eerd
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

's-Hertogenbosch, 4 oktober, 1927

's-Hertogenbosch 4 Oct. 1927

Geachte Heer Ter Braak,

Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn aan ondergeteekende een vier à vijftal exemplaren van het 1e nummer van Filmliga te zenden ter kennismaking.

De bedoeling is om ook hier een poging tot 't stichten van een afdeeling der ‘Filmliga’ te wagen. Bij voorbaat U mijn dank verzekerende teeken ik

F. v. Eerd

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie