Briefwisseling Menno ter Braak - H. Faber

H. Faber
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Nieuwendam, 6 september 1928

Z.G.H.

Tot de bewuste voorbespreking ben ik bereid, al ben ik op 't oogenblik met de stand van zaken niet geheel op de hoogte. Dit week-end en Maandagavond ben ik nog in de stad, dan eerst weer in ± 10 dagen. Als u schrijft; wanneer u mij b.v. zou kunnen ontvangen, zou ik kunnen probeeren te komen.

Met de meeste hoogachting

H. Faber

Herv. Pastorie

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie