Briefwisseling Menno ter Braak - Fox Film Corporation

Fox Film Corporation
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 17 november 1927

Mijne Heeren:

Ingevolge Uw uitnoodiging tot bijwoning van de derde matinee der Filmliga verzoeken wij U beleefd, ons daartoe twee invitatiekaarten, n.l. voor den Heer L. Groen, Manager, en Mevrouw B. Binger-Cantor, Publicity Manager, te willen doen toekomen.

U bij voorbaat beleefd dankend, verblijven wij,

Hoogachtend,

[handtekening]

Secretary.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie