Briefwisseling Menno ter Braak - E. Franco Mendes-Boas

E. Franco Mendes-Boas
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 22 januari 1930

22/1/'30

Zeer Geachte Heer,

Uw brief d.d. 20 Januari is in mijn bezit. Het giroboekje vond ik eindelijk bij bescheiden van Ivens. Ik zal dus den heer Boeken vragen mij 't restantje te doen overschrijven. Een cheque van Kolkman ontving ik ook.

Echter, en dat is belangrijker: de f.400,- van de Chien Andalou heb ik niet. Hoe Pelster dat kan zeggen, begrijp ik niet; gezien 't schrijven van 8 December aan u, waarvan ik de copie hierbij insluit. De copie kreeg ik van den ouden heer Pelster.

Ik betaalde alleen destijds de helft van de lidmaatschappen. Hiervan moet ik nu nog iets betalen, maar dit alles heeft met de f.400,- niets te maken.

Misschien is het de bedoeling van den heer Pelster, dat ik de som van den 2de termijn kan afhouden. Dit was echter niet de afspraak. - Bewaart u s.v.p. de copie?

Met vriendelijke groeten

Uw

E. Franco Mendes-Boas

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie