Briefwisseling Menno ter Braak - J. Franken Pzn

J. Franken Pzn
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 16 november 1927

den Haag 16 nov. 1927

Weledelgel Heer

Op verzoek van eenige leden van de Haagsche Filmliga heb ik een ontwerp gemaakt voor een omslag van Filmliga.

Het leek me noodzakelijk, met het oog op den verkoop in de kiosken om een meer ‘sprekend’ omslag te hebben en ik geloof wel, dat ik daarin geslaagd ben. De achterzijde heb ik wit gelaten omdat die waarschijnlijk in de toekomst bedrukt zal moeten worden met advertenties. Zoolang dat niet het geval is zou eventueel de achterzijde door zetwerk zwart gemaakt kunnen worden met uitsparing voor de door mij met potlood aangegeven vakken waarin met eenvoudige blokletters dezelfde tekst zou kunnen staan die er in het laatste nummer in stond, hoewel dit zwart maken m.i. niet noodzakelijk is. Natuurlijk is het niet mijn bedoeling honorarium te ontvangen voor het ontwerp, alleen zou ik gaarne als tegenprestatie een gratis abonnement willen hebben op Filmliga. Daartegen zal wel geen bezwaar zijn. Daar het omslag in één kleur is, zijn ook de kosten voor cliché gering.

Gaarne hoor ik spoedig van U de beslissing van het Bestuur.

Hoogachtend

J. Franken Pzn.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie