Mannus Franken
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Parijs, 7 oktober 1928

7-10-'28

 

Beste Menno,

Vanmorgen kreeg ik je brief en daar het Zondag is en ik dus geen expresse kan versturen, zal ik niet aan je verzoek kunnen voldoen, dat de inlichtingen je Maandag per eerste post zullen bereiken.

Ingesloten in de eerste plaats een foto. Verder een artikeltje waarin de werken van Germaine Dulac vermeld staan. Over de film zelf kan ik je het volgende meedeelen.

Germaine Dulac ziet in deze film de mogelijkheid van een nieuwe toekomst. Het zijn subjectieve beelden en het was niet haar doel in de eerste plaats te worden begrepen. ‘Laat je volgen door de beelden in plaats van te trachten ze te begrijpen. Bekijk ze niet, maar laat ze op je inwerken’. Aan elke gebeurtenis is een voorstelling verbonden, die meestal niet eens direct verband houdt met het gebeurde. Elk woord roept een bepaald beeld op, b.v. het woord ‘oorlog’, dat voor iedereen een ander beeld op roept. Clergyman is een abstracte film. Germ. Dulac hoort tot de school (?) van Rutmann, Man Ray, etc. Ze zegt ervan: ‘We worden door beelden omringt, door images intérieurs. Er is verder in de film een uitwendige en een inwendige psychologische visualiteit. De Clergyman propageert de inwendige visualiteit.’

Dit is zoo ongeveer het voornaamste. Joris zag de film ook en kan dus nadere explicaties geven. Nu wat de film betreft. Het is nog zeer dubieus, of ik de film krijgen kan. Maak je echter niet eerder ongerust voor het noodig is. Doe alsof we de film wel krijgen. Ik heb nog goede hoop. Wat de lezing betreft: die kun je vinden in een boek Cinéma, dat in Pelster's bezit is. Ze zal hieruit een uittreksel maken.

Ik schrijf Pelster met dezelfde post.

Nieuws is er dit: Mauclaire zal in begin '29 een Studio 29 openen op Montparnasse en Tallier denkt over een cinema op de Rive Droit; men mompelt over een avant garde-schouwburgje. (Theatre de l'Oeuvre) maar noem die naam nog niet). Voor het volgend nummer zal ik een artikeltje schrijven.

Binnenkort meer. Hart. gr. ook aan de bekenden

t.t.

Mannus

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie