Briefwisseling Menno ter Braak - Haagsch Persbureau

Haagsch Persbureau
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Haag, 3 september 1927

3 September 1927

 

Weledele Heer,

Wij verzoeken U beleefd, ons regelmatig op de hoogte te willen houden, van alle gebeurtenissen betreffende de Amsterdamsche Film-Liga, zooals: data en namen der te houden filmvertooningen, mogelijke toekomst plannen, enz. eventueel verdere bijzonderheden.

Een en ander verzoeken wij U ter publicatie in de Nederlandsche Pers.

Met belangstelling Uwe geëerde berichten omtrent een en ander tegemoet ziende, en U bij voorbaat beleefd dankzeggend, teekenen wij inmiddels met de meeste

Hoogachting,

Haagsch Persbureau.

J. Matla.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie