Johan Huijts
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 18 oktober 1928

18 October '28

 

Beste!

Juffrouw Liefrinck heeft nog geen antwoord op haar vraag of jullie pianist Zaterdag voor ons kan en wil spelen. Wil je me morgen (Vrijdag) ochtend even telegrafeeren, hoe dat zit, omdat we anders andere maatregelen moeten nemen.

Wat het programma betreft, wilde ik nog eens een oud verzoek herhalen: er nl. rekening mee te houden, dat zij niet alleen voor Amsterdam geschreven zijn. De [onleesbaar] van Germaine Dulac staat nu zoo maar in het program en in het begin van de beschrijving wordt er dadelijk naar verwezen. Zelfs al zouden er geen andere moeilijkheden zijn, dan zouden we hier dergelijke dingen toch niet kunnen doen, omdat de [onleesbaar] vrijwel niet [onleesbaar] is. Maar het programma kan toch wel zoo ingericht worden, dat er uit blijkt, waar dergelijke extra's te gebruiken zijn, zoodat ik niet hoef te excuseeren.

Het maken van opmerkingen aan jullie is ondankbaar, maar het is het eenige wat we in onze lijdelijke positie kunnen!

Beste gr.

je

Johan Huijts

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie