Johan Huijts
aan
Menno ter Braak

27 november 1928

27 Nov. 1928

Beste!

Ik kan den brief, dien ik vanmiddag schreef, niet meer inslikken; slechts hopen, dat deze je tegelijk bereikt. Als je rekening houdt met de onkundigheid met je ziekte, waarin ik verkeerde, zul je den inhoud in zijn algemeenheid willen vergeten. Er blijft nu alleen den niet-beantwoorde brief in September, die alleen dit requisitoir niet wettigt. Ik neem het dus terug en alleen de eerste bladzij van m'n brief ongeveer blijft geschreven.

Spoedige beterschap

je

JH

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie