Briefwisseling Menno ter Braak - Hans Ivens

Menno ter Braak
aan
H.G.J. Ivens, Mr. J. Huijts en ir. S. van Ravesteyn

Amsterdam, 10 oktober 1927

Amsterdam 10 Oct. 1927

Aan de Heeren Ivens, Huyts en van Ravesteyn.

Hierbij gaat een aanvrage om de Kon.Goedkeuring der Ned.Filmliga, die ik U verzoek omgaand te teekenen en in volgorde als ondervermeld door te zenden. Met den juridischen adviseur der Liga hebben wij uitgemaakt, dat het om verschillende redenen de voorkeur verdient, het Hoofdbestuur der Liga tot 5 personen te beperken. Dit is ook, gezien de verdere onafhankelijkheid der afdeelingen, geen bezwaar, zoodat wij in de bijgevoegde notulen deze aangelegenheid zoo hebben opgelost, dat de beide oudste afdeelingen door hun secretaris (subs. voorzitter) vertegenwoordigd zijn. Een volgend jaar kan altljd nog anders besloten worden.

Mag ik U dus verzoeken, om zoo spoedig mogelijk met de K.G. te kunnen opereeren, bijgaand verzoek met fabelachtige snelheid rond te laten gaan?

m.vr.gr.

Uw dw.

Menno ter Braak

Volgorde:

H.G.J. Ivens, v.Berchemstr. 19, Nijmegen.
Mr. J. Huyts, Bergsingel 119B, Rotterdam.
ir. S. van Ravesteyn, Adm.v.Gentstr. 33, Utrecht.
terug aan Menno ter Braak, den Texstr. 31b, Amaterdam

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie