Joris Ivens
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 13 december 1927

13 December '27

Mijnheer,

Van Mejuffrouw J. de Vries, Nassaukade 52, lid der Film Liga, kregen wij opgave dat deze de convocatie-kaarten voor de Film Liga niet regelmatig ontving. Mogelijk dat U dit even na wilt zien.

Hoogachtend,

J. Ivens

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie