Joris Ivens
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 13 december 1927

13 December '27

Mijnheer,

Voor eenigen tijd werd ondergeteekende aangenaam verrast door een geschenk tot dank voor de gastvrijheid die mijn firma aan de Nederlandsche Film Liga verleende. Voor dit geschenk zeg ik U mijn hartelijken dank.

Met de meeste hoogachting,

J. Ivens

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie