Joris Ivens
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 27 oktober 1928

27-10-28.

Beste Menno,

Je laatste schrijven ontvangen. Inderdaad was er bij de laatste zending films aan Arnhem niet Fait Divers bij, deze film is echter hedenmorgen nog naar Arnhem verzonden. Een en ander was ook met Scholte besproken.

Daar het de eerste keer is, zullen wij dus voor Leiden Invitation au Voyage reserveeren in plaats van Rien que les Heures.

Je vroeg mij voor het eerstvolgende Liga nummer een kollommetje te schrijven over Aafjes. Nu Mathias Pascal niet vertoond zal worden, en dus het tweede Liga Matinée ook een week verschoven wordt, verschijnt Filmliga ook een week later. Misschien dat je nu zelf nog voor een stukje over Aafjes kunt zorgen, daar ik deze week zeer weinig tijd heb.

Tevens sluit ik hierbij in de rekening van de Filmliga. Ik heb de verschillende posten genoteerd met ‘N’ en ‘A’. Ik denk dat het het beste is wanneer je de betaling zelf met Boeken regelt.

Op de rekening komt ook voor een post: ‘Kruierskosten voor brengen van boeken Bibliotheek’ F.7. - Ik had graag dat de Liga deze kosten betaald, daar ik zelf aan de inrichting verschillende onkosten gehad heb.

Verder zal op de eerstvolgende rekening vermeld staan een postje: ‘Reparatie-onkosten voor scheur in kleed v.d. projectie-zaal’. Bij het proefdraaien 21/10 j.l. is in ons kleed een scheur gekomen, die thans gerepareerd zal worden.

Met beste groeten,

Joris

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie