Joris Ivens
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Amsterdam, 7 juli 1930

7 Juli 1930.

Beste Menno,

Ik kon Zondag helaas niet komen. Ben je nog in Americain geweest? Ik schrijf je nu maar even wat wij Zaterdag haastig op het eind van de vergadering hebben besproken.

J.F. Boer zeide aan Mathon dat het noodig was dat het Filmliga Bestuur nog even aan den Referendaris J.F. Boer, Ministerie Buitenlandsche zaken, schreef, dat wij De Heer Dowsjenko, en zijn vrouw Sonzewa, die in Berlijn vertoeven, schriftelijk hebben uitgenoodigd voor het houden van een lezing voor de Nederlandsche Filmliga, en een kort verblijf in Holland; dat wij hopen, dat, wanneer er te Den Haag een verzoek binnenkomt voor het verleenen van een visum, dit toegestaan wordt; en dat de Nederlandsche en de Haagsche Filmliga er voor in kunnen staan dat er door den Heer Dowsjenko geen politieke propaganda gevoerd wordt; dat wij hen tevens verzoeken om, wanneer er vanuit Berlijn het verzoek om visum doorkomt, dit te Den Haag met de meest mogelijke spoed zal worden behandeld, dit in verband met een lezing en het reeds zeer ver gevorderde seizoen.

Met dank voor de moeite, en beste groeten,

Joris Ivens

De vergadering liep tot tevredenheid af. Ik geloof dat we nu wel een goed 1930-'31 seizoen kunnen maken met de Liga in 't belang van de goede film.

Ga je eind v.d. week n. Londen. Doe Beb m'n groeten als je gaat.

'n Goede vacantie.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie