Briefwisseling Menno ter Braak - Bernard IJzerdraat

Bernard IJzerdraat
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Apeldoorn, 28 november 1928

28 November 1928

M.H.

Van den Heer J. v. Kasteel te Rotterdam kregen wij Uw adres. We wilden gaarne het volgende vragen:

De Vereeniging Tot de Kunst, alhier, met het doel tentoonstellingen e.d. te organiseeren, zou gaarne in plaats van een tentoonstelling een filmvoorstelling aan haar leden willen geven en meent daartoe de Filmliga om advies te moeten vragen. Is het mogelijk, dat door de Filmliga zelf een voorstelling wordt georganiseerd? En komt er dan iemand bij als inleider? Welke soort films kunnen eventueel worden vertoond? Het zou ons zeer aangenaam zijn, als we naar aanleiding van dezen, op de hoogte konden worden gesteld, mede omdat het mij persoonlijk niet onmogelijk lijkt, ook hier te Apeldoorn, eventueel in combinatie met Tot de Kunst een orgaan van de Filmliga te vestigen.

Gaarne Uw antwoord afwachtend (mogelijk kunnen wij er bij de eerstdaags te verschijnen convocatie voor een kunstnijverheidstentoonstelling onze leden reeds opmerkzaam op maken, dat een dergelijke voorstelling wordt georganiseerd),

Hoogachtend:

Bernard IJzerdraat

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie